Stronę napędza Drupal

Poszukiwani trenerzy szkoleń online

Jednym z celów Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) jest wzmocnienie potencjału pracowników UW m.in. poprzez doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Umiejętności rozwijane w trakcie szkoleń i kursów oferowanych w ramach programu ZIP powinny zostać wykorzystane w pracy ze studentami naszej uczelni jeszcze w trakcie trwania programu, tj. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022. Jesteśmy w trakcie opracowywania oferty szkoleń, obecnie głównie prowadzonych w formie zdalnej,  dopasowanych do potrzeb dydaktyków. 

Zapraszamy do współpracy członków naszej społeczności akademickiej, a w szczególności te osoby, które w pracy na uczelni posługują się ciekawymi narzędziami i metodami dydaktycznymi oraz gotowe są wcielić się w rolę trenera.

Obecnie stanęliśmy w obliczu ogromnej zmiany i w szybkim tempie musimy  nauczyć się sprawnego funkcjonowania w wirtualnym świecie.  Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy czują się pewnie w obsłudze Chat UW, Google Meet, Google Classroom, Cisco Webex, Microsoft Teams, ZOOM itp. do wymiany dobrych praktyk z innymi nauczycielami akademickimi i poprowadzenia szkoleń online z obsługi narzędzi informatycznych oraz z prowadzenia dydaktyki przy użyciu tych narzędzi.

Jesteśmy także otwarci na inne tematy związane z dydaktyką, dotyczące nowych metod dydaktycznych, w tym takich, które sprzyjają aktywizacji studentów, osiąganiu wyższych efektów nauczania, ale także dotyczące budowania relacji ze studentami w trakcie procesu dydaktycznego.

Poniżej zamieszczamy Formularz zgłoszenia szkolenia oraz krótką informację, jak wygląda organizacja  szkolenia online dla kadry dydaktycznej UW, a także Regulamin.

Pytania prosimy kierować na adres: szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl. Udzielimy odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania, w tym także dotyczące wynagrodzenia dla osób prowadzących.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z ZIP!

Formularz

Instrukcja dla prowadzącego

Regulamin szkoleń dla kadry dydaktycznej (pdf)

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat