Stronę napędza Drupal

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest harmonogram działań?

Projekt będzie realizowany od 2.04.2018 r. do 31.03.2022 r. Zakończenie wszystkich planowanych działań związanych ze wskaźnikami projektu planowane jest na grudzień 2021 r. Informacja o harmonogramie każdego działania będzie umieszczana na bieżąco na stronie projektu.

Czym programy studiów przygotowywane w ramach projektów na konkurs mają się różnić od dotychczasowych?

Do konkursów będzie można zgłaszać nowe lub przemodelowane programy studiów. Ważne będzie umiejscowienie nowego programu kształcenia w uniwersyteckiej ofercie, w szczególności – jego unikatowość, koncepcja kształcenia, a zwłaszcza – jej związek z oczekiwaniami studentów i otoczenia społeczno-gospodarczego oraz stopień wykorzystania wzorców międzynarodowych lub własnych doświadczeń międzynarodowych jednostki. W trakcie oceny koncepcji pod uwagę będą brane m.in. takie kryteria jak: interdyscyplinarność lub daleko idąca specjalizacja programu kształcenia oraz indywidualizacja procesu kształcenia, zróżnicowanie metod dydaktycznych, rozwijanie szeroko pojętej przedsiębiorczości studentów. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów.

Czy będzie jakaś forma szkolenia/spotkania informacyjnego dla jednostek, które chcą wziąć udział w konkursach?

Tak, będą one systematycznie organizowane. Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące konkursów na studia II stopnia odbyło się we wtorek 27 marca 2018 r. Kolejne zaplanowano na drugą połowę kwietnia. Planowane są również indywidualne konsultacje pierwszych wersji wniosków dla osób zainteresowanych omówieniem szczegółowych rozwiązań. Terminy wszystkich spotkań i konsultacji podawane są w aktualnościach na stronie.

Czy kilka wydziałów może wziąć wspólnie udział w konkursie, zgłaszając wspólny program kształcenia i wspólnie go realizując?

Tak, to możliwe. Jednak muszą wybrać spośród siebie jednostkę wiodącą, która złoży wniosek konkursowy, a potem będzie odpowiedzialna organizacyjnie i finansowo za realizację tego projektu. Do wniosku należy dołączyć list intencyjny, podpisany przez kierowników wszystkich współpracujących jednostek. Należy w nim w szczególności określić zakres zadań każdej z jednostek współpracujących przy przygotowaniu i realizacji nowego programu kształcenia, wskazać jednostkę wiodącą.

Czy osoby z niepełnosprawnościami będą miały szanse brać udział w projekcie?

Tak, projekt realizowany będzie w taki sposób, aby zapewnić równość szans udziału osób z niepełnosprawnościami.

Czy są w projekcie jakieś działania adresowane do pracowników administracji?

Tak, szereg działań projektowych jest skierowanych do pracowników administracji i kadry kierowniczej UW. Przewidziano szkolenia i warsztaty umożliwiające zdobywanie nowych kompetencji lub ich doskonalenie. Będą one szczegółowo opisywane w zakładce – Administracja, widocznej na głównej stronie projektu. Zapraszamy do śledzenia jej na bieżąco.

Czy wykładowcy będą tylko wykonawcami tego projektu, czy może także beneficjentami?

Wykładowcy są zarówno współautorami i wykonawcami działań projektowych (np. jako członkowie komisji konkursowych czy zespołów przygotowujących nowe programy kształcenia), jak i beneficjentami projektu. Niebawem w zakładce – Wykładowcy, widocznej na głównej stronie projektu, pojawi się informacja o ofercie szkoleń i warsztatów służących doskonaleniu kompetencji dydaktycznych adresowanych do wykładowców.

Czy w nowych programach kształcenia opłacane będą zajęcia zaliczane do pensum?

Nie, z programu ZIP finansowane być mogą wyłącznie zajęcia wykonywane ponad pensum.

Ilu studentów obejmować musi nowy program kształcenia na studiach II stopnia?

Nowy program kształcenia na studiach II stopnia adresowany być musi do min. 30 studentów. W konkursie przewidziano możliwość przygotowania projektu nowego kierunku studiów bądź przemodelowanego programu kształcenia dla min. 30 lub dla min. 45 studentów (z proporcjonalnie większym budżetem).

ZWIĘKSZENIE MOBILNOŚCI DOKTORANTÓW – FAQ

boz

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat