Stronę napędza Drupal

Zarządzanie marką i działania marketingowe w sektorze usług finansowych

Grupa studentów trzeciego roku studiów licencjackich kierunków: Zarządzanie oraz Zarządzanie Finansami i Rachunkowością wzięło udział w projekcie „Zarządzanie marką i działania marketingowe w sektorze usług finansowych” w ramach Programu „Studenci dla Otoczenia”.

Projekt „Zarządzanie marką i działania marketingowe w sektorze usług finansowych” został opracowany w celu umożliwienia studentom zwiększenia praktycznych umiejętności diagnozowania problemów społeczno-gospodarczych i realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów innowacyjności, w związku z realizacją działań w warunkach naturalnych otoczenia gospodarczego.

Uczestnicy odbyli 3 kursy (• Zarządzanie marką i działania marketingowe w sektorze usług finansowych – prowadząca dr hab. Monika Skorek Zarządzanie marką i działania marketingowe w sektorze usług finansowych – prowadząca – dr Agnieszka WilczakMarketing doświadczeń - od teorii do praktyki – prowadząca dr hab. prof. ucz. Katarzyna Dziewanowska), a także wzięli udział w konsultacjach z 3 tutorami zatrudnionymi na Wydziale Zarządzania (dr Bartłomiej Michałowicz – badania marketingowe, dr Michał Ścibor-Rylski – badania marketingowe, mgr Edyta Barmentloo – komunikacja wewnętrzna) oraz z jednym tutorem spoza jednostki dydaktycznej (mgr Tomasz Garstka – psychologia zachowań konsumentów).

Po zrealizowaniu bloku związanego z zarządzeniem projektem każdy uczestnik programu SDO określał samodzielnie projekt, który miał zrealizować. Założenia projektu nawiązywały do kierunku studiów i miały umożliwić studentom sprawdzenie się w roli menedżera projektu. Każda z propozycji projektowych była omawiana z prowadzącymi zajęcia oraz z tutorami. Po uzgodnieniu kierunku projektowego nastąpiło przejście do fazy realizacji projektu. Studenci spotykali się z przedstawicielami marek, których dotyczyły badania. Efektem szkolenia było przygotowanie przez uczestników projektu o charakterze aplikacyjnym, dzięki któremu nabyli oni umiejętność nie tylko opracowania projektu marketingowego, lecz także wdrażania i kontrolowania jego efektów.

W ramach programu powstało 12 projektów. Studenci zdobyli wiedzę na temat tego, jak przygotować programy naprawcze wobec dotychczasowych rozwiązań marketingowych, jak ocenić działanie marketingowe i poznali aktualne rozwiązania stosowane przez praktyków w obszarze marketingu w ramach konkretnych marek.

Finalnym etapem realizacji projektu SDO była prezentacja przebiegu realizacji projektów i wniosków z pozyskanego materiału badawczego. Wydarzenie odbyło się 5 lipca bieżącego roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie otworzył dziekan Wydziału Zarządzania UW prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz. W spotkaniu udział wzięli studenci prezentujący zrealizowane projekty, prowadzące zajęcia: dr hab. prof. ucz. Katarzyna Dziewanowska, dr hab. Monika Skorek, dr Agnieszka Wilczak oraz koordynatorka Anna Klimaszewska. Gościnnie udział wzięli również przedstawiciele otoczenia zewnętrznego: Magda Hajduk, założycielka marki Naturativ, Bartosz Żukowski, dyrektor Biura Projektów HR i Modelowania Organizacji Banku Pekao SA, Róża Sierżęga dyrektorka Departamentu Operacji, Krzysztof Piskorski, dyrektor regionu Santander Bank, Mateusz Całka, właściciel przedsiębiorstwa Mateo.

Ewaluacja projektu wskazała, że uczestnicy podnieśli swój poziom kompetencji w obszarze wiedzy i umiejętności, a tutoring oraz interdyscyplinarne konsultacje są niezbędnymi narzędziami, które powinny być jak najczęściej wykorzystywane przez studentów w ramach prowadzenia projektów biznesowych.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat