Stronę napędza Drupal

Wyjazdy zagraniczne – stypendia dla doktorantów

Zapraszamy doktorantów UW do udziału w programie wspierającym wyjazdy zagraniczne odbywane w celach naukowych lub dydaktycznych. Nabór trwa do 17 stycznia.

W programie finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w celach naukowych i dydaktycznych mogą wziąć udział doktoranci wszystkich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Program daje możliwość otrzymania dofinansowania wypłacanego w formie stypendium wyjazdowego w wysokości pełnej diety pobytowej za każdy dzień pobytu za granicą oraz pełnego sfinansowania kosztów podróży. Wysokość diety określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Do 17 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w I turze konkursu. Można w niej ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego trwającego od 14 do 28 dni, który odbędzie się w terminie od 25 marca do 31 grudnia 2019 r.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą (od poniedziałku do czwartku w godz. 9.30-14.00, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 24) lub przesłać pocztą na adres BWZ z dopiskiem „Wyjazdy zagraniczne – ZIP” (do 17 stycznia 2019 r., liczy się data stempla pocztowego).

W maju 2019 r. zostanie ogłoszony dodatkowy nabór wniosków na realizację wyjazdów trwających do 31 grudnia 2019 r.

Ważne terminy

Do 17 stycznia 2019 r. należy złożyć wniosek (w wersji papierowej) w Biurze Współpracy z Zagranicą.

Do 25 lutego 2019 r. zostaną ogłoszone wyniki I tury konkursu.

W ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników laureaci konkursu będą zobowiązani do podpisania deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu.

Dokumenty do pobrania

Szczegółowe informacje: wyjazdy.zip@uw.edu.pl

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat