Stronę napędza Drupal

Wyjazdy zagraniczne doktorantów - II tura konkursu

W Programie finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w celach naukowych i dydaktycznych mogą wziąć udział doktoranci wszystkich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich.

Program daje możliwość otrzymania dofinansowania wypłacanego w formie stypendium wyjazdowego w wysokości pełnej diety pobytowej za każdy dzień pobytu za granicą oraz pełnego sfinansowania kosztów podróży. Wysokość diety określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Przyjmowanie wniosków trwa do 24 lutego 2020 r. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego trwającego od 14 do 28 dni, który odbędzie się w terminie od 23 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą (od poniedziałku do czwartku w godz. 9.30-14.00, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 29c) lub przesłać pocztą na adres BWZ z dopiskiem „Wyjazdy zagraniczne – ZIP” (do 24 lutego 2020 r., liczy się data stempla pocztowego).

Ważne terminy

Do 24 lutego 2020 r. należy złożyć wniosek (w wersji papierowej) w Biurze Współpracy z Zagranicą.

Do 6 kwietnia 2020 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

W ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników laureaci konkursu będą zobowiązani do podpisania deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu.

Dokumenty do pobrania

Szczegółowe informacje: wyjazdy.zip@uw.edu.pl

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat