Stronę napędza Drupal

Sylwetki wykładowców wizytujących

W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Warszawski odwiedzi wielu znanych i cenionych naukowców z całego świata, którzy poprowadzą zajęcia dla studentów UW. Poniżej sylwetki wykładowców wizytujących, wyłonionych w I turze konkursu. 

Profesor Gaetano Assanto zdobył międzynarodowe uznanie środowiska naukowego dzięki wynikom swoich badań nad optyką nieliniowej, a szczególnie w zakresie badań związanych z prowadzeniem fal elektromagnetycznych, efektami nieliniowymi 4 rzędu, solitonami przestrzennymi i nematikonami. Za wkład w stan wiedzy o tych zjawiskach otrzymał dożywotnio Fellowship from the Optical Society of America oraz Fellowship from the Photonics Society of the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE). Jest współautorem 518 prac naukowych, jego prace były cytowane ponad 11 900 razy, a jego index Hirsha wynosi H- 54 (dane w/g bazy Web of Science). Jednostką zapraszającą jest Wydział Fizyki UW. 

Profesor Michele Clement jest profesorem tytularnym Uniwersytetu Lumière Lyon 2 i jedną z najbardziej cenionych specjalistek od literatury francuskiego renesansu na świecie. Jej szerokie zainteresowania naukowe obejmują także związki między literaturą i filozofią, zagadnienia związane z twórczością kobiecą od późnego średniowiecza do współczesności oraz bibliologię. Jej umiejętność pogłębionej syntezy pozwala nadać uporządkowane ramy myśleniu o zjawiskach literackich i kulturowych. Pasja i spontaniczność nadają jej zajęciom charakteru ożywionej dyskusji na tematy, które z pozoru wydają się nie wymagać objaśnień. Jednostką zapraszającą jest Wydział Neofilologii UW. 

Profesor Roberto Rabel był inicjatorem podpisania Memorandum of Understanding między Wydziałem a Victoria University of Wellington (VUW), najlepszym i najstarszym uniwersytetem w Nowej Zelandii (znajduje się on na 221 miejscu w prestiżowym rankingu QS World University Ranking). Centre for Strategic Studies w VUW, którego inicjatorem i dyrektorem był Prof. Rabel, uznawany jest za jeden z kluczowych ośrodków badawczych w Azji. Trzeba podkreślić, że Prof. Rabel już dwukrotnie w przeszłości wizytował UW, brał udział w seminariach oraz przeprowadzał pojedyncze wykłady, bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. Jednostką zapraszającą jest WNPiSM UW. 

Profesor Marek Zreda z University of Arizona jest wybitnym specjalistą w zakresie zastosowania izotopów kosmogenicznych w badaniach procesów geologicznych na powierzchni Ziemi i ich datowania. Jest twórcą nowej metody i nowych instrumentów do określania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz określania ich wieku. Zajmuje się także zmianami klimatu w przeszłości Ziemi oraz fizyką izotopów kosmogenicznych. Między innymi dzięki osiągnięciom Profesora Zredy jego macierzysty wydział Department of Hydrology and Atmospheric Sciences University of Arizona w Tucson zajął w 2019 roku pierwsze miejsce na świecie w Academic Ranking of World Universities. Jednostką zapraszającą jest Wydział Geologii UW.

Profesor Germa Bel z University of Barcelona jest wybitnym ekonomistą zajmującym się przede wszystkim ekonomiką sektora publicznego. Tematyka jego badań odnosi się do zagadnień będących na pograniczu ekonomii, zarządzania, nauk o polityce i administracji, a także gospodarki przestrzennej. Jest także potencjalnie interesująca dla badaczy w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, a także nauk prawnych. Prof. Germa Bel od 2015 r. jest redaktorem naczelnym cenionego pisma Local Government Studies, a także członkiem rad redakcyjnych kilku innych czasopism z listy JCR. Był profesorem wizytującym między innymi na Princeton University i Cornell University.  Jednostką zapraszającą jest Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. 

Profesor Yuefan Deng ze Stony Brook University z Nowego Jorku podczas całej kariery naukowej prowadził badania z zakresu inżynierii biomedycznej, takie jak wielkoskalowe modelowanie przepływu krwi i zakrzepicy za pośrednictwem płytek krwi. Jego wiedza pomoże w badaniach w ICM i zapewni cenne rozszerzenie programów studenckich oferowanych przez ICM na kierunku inżynieria obliczeniowa czy w ramach kursów podyplomowych. Współpraca z Profesorem będzie szczególnie istotna w kontekście federacji między Uniwersytetem Warszawskim i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Jednostką zapraszającą jest ICMMiK UW. 

Dr Joanna Zawacka-Pankau jest z wykształcenia biochemikiem. W centrum jej zainteresowań naukowych znajdują się procesy związane z grupą białek p53, znanymi supresorami nowotworów, które odpowiedzialne są za regulację cyklu życiowego komórek, ich apoptozy, a także procesów naprawy materiału genetycznego. Poznanie procesów związanych z działaniem w szczególności białka p73 Pani Doktor chciałaby wykorzystać w celowanej terapii antynowotworowej. Dr Joanna Zawacka-Pankau posiada również wieloletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów biochemicznych oraz biomedycznych na poziomie studiów magisterskich oraz doktoranckich, zdobyte podczas pracy w Karolinska Institute oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Jednostką zapraszającą jest Wydział Chemii UW. 

Doktor Raz Kletter ma doświadczenie pracy wykopaliskowej w Izraelu (w Departamencie Starożytności) oraz dydaktyczne z Uniwersytetu w Helsinkach, a przy tym jest wybitnym specjalistą w zakresie historii archeologii Izraela. Jego profil zawodowy oferuje unikalną możliwość dla Uniwersytetu Warszawskiego poszerzenia oferty dydaktycznej w obszarach ważnych dla współczesnej nauki i zrozumienia współczesnego świata. Obecność doktora Raza Klattera stworzy unikalną okazję dla osób zajmujących się archeologią Bliskiego Wschodu oraz historią i polityką współczesnego Izraela do uzyskania informacji od izraelskiego badacza zajmującego się zawodowo analizą skutków uwikłania archeologii w ideologię państwa Izrael. Jednostką zapraszającą jest Wydział Historyczny UW. 

Profesor Maria Rachael Coady Bedard z University of Florida jest wybitnym, międzynarodowym ekspertem w dziedzinie nauczania dwu- i wielojęzykowego. Jej pozycja naukowa, w tym wybitne publikacje oraz pełnione funkcje na uczelni, świadczą o wyjątkowych kompetencjach w zakresie, w którym Wydział Pedagogiczny UW kształci studentów na studiach drugiego stopnia (Graduate Pogramme in Teaching English to Young Learners). Wklad Pani Profesor w kształcenie naszych studentów wpłynie pozytywnie na doskonalenie kompetencji językowych oraz umiejętności nauczania dzieci w zakresie dwu- i wielojęzyczności. Jednostką zapraszającą jest Wydział Pedagogiczny UW. 

Yehuda B. Band z Ben Gurion University w Izraelu jest wybitnym fizykiem, ale także ekspertem w zastosowaniu języka symbolicznego Mathematica w nauczaniu na poziomie akademickim. W szczególności, prof. Band prowadził takie kursy na New Your University w Szanghaju, które cieszyły się dużym uznaniem i popularnością. Stosowanie języka Mathematica znacznie ułatwia badania w naukach ścisłych, przy czym elementy analizy danych mogą być przydatne także w naukach humanistycznych i społecznych.  Jednostką zapraszającą jest Wydział Fizyki UW. 

Profesor Robert Maitland jest ekonomistą i planistą, od 2 lat profesorem emerytowanym Uniwersytetu Westminster w Londynie. To wybitny w skali światowej badacz turystyki miejskiej, wybitny dydaktyk, założyciel i wieloletni dyrektor jednostki dydaktyczno-naukowej zajmującej się turystyką na Uniwersytecie w Westminster. Był szefem międzynarodowej organizacji ATLAS, która zrzesza uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych. To wszystko sprawia, że studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą mieli okazję zetknąć się z uczonym i nauczycielem światowego formatu. Jednostką zapraszającą jest Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. 

Doktor Zbigniew Struzik to obywatel holenderski pochodzenia polskiego, aktualnie pracujący w Japonii, dr Zbigniew Struzik, jest doskonałym naukowo badaczem o doniosłym, unikalnym dorobku, zarówno w obszarze neuro- i kardionauki oraz ekonofizyki. Współpraca naukowców z UW z dr Struzikiem jest już w toku, aktualnie trwają prace nad nowym obliczem multifraktalności, tzn. multifraktalnością wielogałęziową. Praca ta powstaje w kontekście badań nad długozasięgowymi i długookresowymi zależnościami w szeregach czasowych szeroko rozumianych danych fizycznych, a także nad problematyką długoczasowej pamięci i korelacji obecnych w wielu zjawiskach i procesach szeroko rozumianej fizyki. Jednostką zapraszającą jest Wydział Fizyki UW. 

Doktor Solange Maslowski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Prawa Porównawczego Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie prowadzi studia porównawcze systemów prawnych Czech, Francji i Unii Europejskiej. Dorobek naukowy, duże doświadczenie akademickie, a także praktyczne doświadczenie prawnicze, wynikające ze współpracy dr Maslowski z sektorem NGO's i jej działalność na rzecz pomocy prawnej migrantom z krajów trzecich do UE, a także duże doświadczenie w pracy ze studentami w języku angielskim gwarantują wysoką jakość planowanych zajęć. Jednostką zapraszającą jest Centrum Europejskie UW. 

Doktor Alain Goasduff zdobył wykształcenie we Francji, a potem przez wiele lat pracował w najlepszych ośrodkach europejskich we Francji oraz we Włoszech. W gronie międzynarodowym uznawany jest za wybitnego specjalistę, który umiejętnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w swoim wieloletnim doświadczeniu fizyka eksperymentatora w wiodących ośrodkach europejskich, takich jak GANIL (Caen, Francja), LNL INEN (Legnaro, Włochy), czy IPNO (Orsay, Francja), publikując swoje wyniki w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej. Oprócz pracy naukowej współpracował ze studentami na różnych poziomach edukacji: studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, wskazując na interdyscyplinarny charakter analizy sygnału dla różnych dziedzin. Jednostką zapraszającą jest Wydział Fizyki UW. 

Profesor Bistra Andreeva zdobyła doświadczenie dydaktyczne w Niemczech i w krajach słowiańskich (m.in. Bułgarii i Polsce).  Jest kierownikiem licznych międzynarodowych projektów badawczych w zakresie analizy prozodycznej języków germańskich i słowiańskich, zakończonych doniosłymi wynikami naukowymi. Podczas pobytu w Polsce Prof. Andreeva będzie dzieliła się ze studentami UW swoim doświadczeniem badawczym i prezentowała najnowsze wyniki analizy naukowej. Studenci będą mogli również zapoznać się z podobieństwami i różnicami między polskim i niemieckim systemem edukacji uniwersyteckiej. Jednostką zapraszającą jest Wydział Lingwistyki Sosowanej UW. 

Doktor Vahé Boyajian jest uznanym iranistą i antropologiem z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w badaniach terenowych prowadzonych w różnych regionach Bliskiego Wschodu. Unikalność jego metod dydaktycznych ściśle związana jest z niezwykle ważnym w zawodzie orientalisty interdyscyplinarnym podejściem do badanych zagadnień, w tym przypadku łączącym perspektywę iranistyczną, lingwistyczną i antropologiczną. Teoretyczna wiedza dra Boyajiana na temat języków irańskich, wraz z wieloletnim doświadczeniem z żywym językiem zdobytym podczas badań terenowych, umożliwi pogłębienie wiedzy studentów na temat zależności występujących między językiem i kulturą. Jednostką zapraszającą jest Wydział Orientalistyczny UW. 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat