Stronę napędza Drupal

Program Młodzi Dydaktycy

Do 5. października 2021 roku potrwa nabór do pilotażowego programu Młodzi Dydaktycy, którego realizację zaplanowano w okresie od X 2021 r. do X 2022 r.

Zgłoszeń uczestników programu dokonują kierownicy jednostek dydaktycznych w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych, za zgodą pracownika.

Program składa się z dwóch komponentów:

 • szkoleń obligatoryjnych (68 godz. dydaktycznych) i fakultatywnych,
 • doradztwa indywidualnego (10 do 12 godz. dydaktycznych) zakładającego realizację indywidualnego planu rozwoju kompetencji dydaktycznych, stworzonego na podstawie obserwacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestnika.

Uczestnicy programu mają wpływ na jego kształt – mogą zgłaszać organizatorom propozycje tematów szkoleń fakultatywnych. Program zakłada wymianę doświadczeń, rozwiązywanie studium przypadku, wykłady, warsztaty, dyskusje, prezentacje, pracę w grupach, pracę indywidualną i autorefleksję.

Wśród szkoleń obligatoryjnych znalazły się następujące tematy

 

Nr szkolenia

Temat

szkolenia

Czas trwania

(godz. dyd.)

 

1/O

 

Nasze mocne strony przydatne w dydaktyce - warsztat integracyjny połączony z rozpoznaniem własnych zasobów

 

8

(stacjonarnie)

 

2/O

 

Wprowadzenie do dydaktyki dorosłych

 

12

 

3/O

 

Budowanie relacji ze studentami

 

8

 

4/O

 

Sylabus w dydaktyce akademickiej

 

4

 

 

5/O

 

Komunikacja i techniki prezentacji

 

12

 

6/O

 

Praca ze studentami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 

4

 

7/O

 

Metody sprawdzania osiągniętych efektów uczenia się wraz z udzielaniem informacji zwrotnej

 

 

12

 

8/O

 

Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach podczas zajęć dydaktycznych na uczelni

 

8

 

Przykładowa lista szkoleń fakultatywnych

Nr szkolenia

Temat

szkolenia

Czas trwania

(godz. dyd.)

 

1/F

 

 

Ochrona danych osobowych

 

4

 

2/F

 

Prawo własności intelektualnej w dydaktyce

 

6

 

3/F

 

Znajomość USOSweba

 

4

 

4/F

 

 

Zagadnienia równoważności

 

4

 

5/F

 

 

Tutoring vs Mentoring

 

8

 

 

6/F

 

Tworzenie sylabusa w praktyce

 

8

 

7/F

 

Test jako instrument oceniania akademickiego

 

 

12

 

Uroczysta inauguracja (online) z przedstawicielami Zespołu Rektorskiego odbędzie się 12 października w godz. 10:00 – 12:00. Oprócz uczestników udział w niej wezmą: Pełnomocniczka Rektora ds. jakości kształcenia, kierownik Programu ZIP, kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących dydaktykę, kierownicy jednostek dydaktycznych, trenerzy i doradcy oraz przedstawiciele organizatora, tj. Biura Spraw Pracowniczych.

Program Młodzi Dydaktycy skierowany jest do początkujących dydaktyków (do 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami) chcących rozwijać kompetencje potrzebne w pracy dydaktycznej. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).

W celu ustalenia zakresu merytorycznego programu zostały przeprowadzone wywiady indywidualne i warsztaty kompetencyjne z potencjalnymi uczestnikami oraz warsztaty kompetencyjne z kierownikami jednostek dydaktycznych. Wnioski z przeprowadzonych rozmów pomogły w stworzeniu Modelu kompetencyjnego dydaktyka na początku kariery dydaktycznej, tj. listy kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy) koniecznych do wykonywania obowiązków dydaktycznych.

 

Model kompetencyjny dydaktyka na początku kariery dydaktycznej

Kompetencje społeczne i osobiste

 • Otwartość na uczenie się i doskonalenie stosowanych metod dydaktycznych
 • Umiejętność budowania autorytetu i oddziaływania na innych
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętność budowania relacji ze studentami i studentkami
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Kompetencje dydaktyczne

 • Umiejętność przygotowania sylabusa zajęć
 • Znajomość różnych metod dydaktycznych i umiejętność ich dostosowania do zakładanych efektów uczenia się
 • Umiejętność sprawdzenia efektów uczenia się i przekazywania informacji zwrotnej studentom i studentkom

Kompetencje formalne i techniczne

 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich zastosowania w pracy dydaktycznej
 • Dbałość o poszanowanie godności innych członków społeczności akademickiej m.in. poprzez zapobieganie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu na Uniwersytecie
 • Znajomość USOSweba

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat