Stronę napędza Drupal

Podsumowanie Programu „Studenci dla Otoczenia”

Zakończyła się realizacja Programu „Studenci dla Otoczenia”, którego celem było kształcenie kompetencji praktycznych i społecznych studentów poprzez przygotowanie i realizację projektu na rzecz wybranej instytucji czy grupy społecznej, przy współpracy z tutorami oraz ekspertami z instytucji zewnętrznej.

W Program „Studenci dla Otoczenia” zaangażowanych było 7 Wydziałów i zrealizowano 14 projektów, a ich odbiorcami byli studenci ostatnich czterech semestrów studiów I oraz II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w szczególności w obszarze nauk społecznych. Poprzez udział w Programie studenci mieli okazję doskonalić praktyczne umiejętności diagnozowania problemów społeczno-gospodarczych i realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów innowacyjności, działając w warunkach „żywego” laboratorium społecznego. Studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat metod i narzędzi przydatnych do przygotowania i realizacji projektów o charakterze wdrożeniowym. Dzięki pracy w zespołach projektowych rozwinęli także umiejętności skutecznego komunikowania się w grupie. Bezpośrednie kontakty z przedstawicielami instytucji zewnętrznych umożliwiły im dostęp do wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, w tym oczekiwań pracodawców, co do umiejętności i kompetencji, jakimi powinni wykazywać się absolwenci studiów wyższych. Efekty projektowej pracy studentów pozwoliły na zderzenie teorii z praktyką zawodową i często miały wartość aplikacyjną. Studenci mieli szansę przećwiczenia wypracowanych rozwiązań, a dla twórców programu istotne było, aby prowadzone projekty pomogły w wypracowaniu dobrych praktyk, a także doskonaleniu jakości kształcenia na wydziałach.

Partnerami Programu, w bardzo zróżnicowanych tematycznie projektach, były instytucje publiczne, samorządy lokalne, fundacje, organizacje pozarządowe, turystyczne, społeczne, szkoły średnie, przedstawiciele sektora usług finansowych. Część projektów była odpowiedzią na aktualne potrzeby, np. na sytuację społeczno–polityczną (wojna na Ukrainie), lub dotyczyła diagnozy sytuacji „pandemicznych” maturzystów i studentów I roku studiów.

Nie można dziś mówić ani o transferze wiedzy, ani o współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jeśli nie zacznie się pracy z osobami studiującymi: a. możliwie wcześnie; b. sięgając po pozaakademickie kompetencje naszych partnerów zewnętrznych. Kompatybilność nawet najlepiej skrojonego programu studiów z potrzebami otoczenia akademickiego i pozaakademickiego mierzy się nie deklaracjami i opisami sylwetki absolwentów, a konkretnymi losami zawodowymi i postawami obywatelskimi i etycznymi absolwentów naszych kierunków studiów - prof. ucz. dr hab. Robert Małecki, Dziekan Wydziału Neofilologii UW

Lista zrealizowanych projektów

Wydział „Artes Liberales”

 • Integracja przez sport – wspieranie różnorodności kulturowej w społeczeństwach lokalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 • Foresightowe laboratorium społeczne
 • Foresightowe laboratorium społeczne 2.0

Living Lab – innowacje w przestrzeni Warszawy

Wydział Neofilologii

 • coolTUTOR – program kształcący kompetencje studentów w zakresie pracy międzykulturowej i pracy z osobami dotkniętymi kryzysem humanitarnym

Wydział Polonistyki

 • Nazwy miejscowe Wawra w ujęciu onomastycznym
 • Jasno, szczerze, poprawnie. Upraszczanie komunikacji bankowej w praktyce m-bank
 • Pracownia terenowa (projekt realizowany przez IKP)
 • Działania grupowe w sztuce (projekt realizowany przez IKP)

Wydział Socjologii

 • Pandemiczni maturzyści - diagnoza potrzeb studentów I roku

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 • Tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Perspektywa urbanistyczna, prawna
 • Planowanie przestrzenne w praktyce urbanistycznej i prawnej
 • Klinika Prawa – pomoc dla studentów, doktorantów, pracowników UW z Ukrainy

Wydział Zarządzania

 • Zarządzanie marką i działania marketingowe w sektorze usług finansowych

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat