Stronę napędza Drupal

Budowanie modelu kompetencji dydaktyczki i dydaktyka na UW

Dydaktyczki i dydaktyków będących na początku swojej kariery zawodowej* zapraszamy do podzielenie się opiniami na temat kompetencji wymaganych od dydaktyków rozpoczynających zajęcia ze studentami i do udziału w warsztatach, które odbędą się:

- 29 kwietnia w godz. 9:00 – 12:15

- 5 maja w godz. 13:00 – 16:15 lub

- 10 maja w godz. 10:00 – 13:15

Warsztaty zostaną poprowadzone przez doświadczone trenerki umiejętności społecznych, moderatorki i facylitatorki: dr Agatę Gójską i dr Aleksandrę Winiarską, na co dzień związane z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych UW, które zaproszą uczestników do podzielenia się doświadczeniami i wspólnego namysłu nad kompetencjami potrzebnymi dydaktyczkom i dydaktykom rozpoczynającym pracę ze studentami.

Warsztaty zostaną poprowadzone on-line na platformie Zoom. Link do warsztatów otrzymają osoby, które zarejestrują się na warsztaty za pośrednictwem platformy: http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/ (po zalogowaniu kontem CAS należy wejść w kategorię  Szkolenia dla nauczycieli akademickich, a następnie podkategorię Program Młodzi dydaktycy i wyszukać właściwy warsztat).

W programie warsztatów znalazła się m.in. dyskusja na temat wyzwań stojących przed osobami rozpoczynającymi pracę ze studentami i potrzebnego wsparcia ze strony uczelni.

Perspektywa dydaktyków rozpoczynających pracę zostanie uzupełniona perspektywą osób odpowiedzialnych w jednostkach za organizację dydaktyki. Równolegle zaplanowano warsztat dla kierowników jednostek dydaktycznych, który odbędzie się 6 maja w godzinach 11:30 – 14:45.

Zapisy na ten warsztat prowadzone są przez platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/.

Kierownicy jednostek dydaktycznych otrzymają indywidualne zaproszenie do zapisów, zawierające klucz dostępu.

Model kompetencji to zestawienie kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy) koniecznych do wykonywania obowiązków, w tym przypadku obowiązków dydaktycznych.

Model kompetencyjny dydaktyka na początku kariery zawodowej w UW zostanie stworzony na podstawie:

  • wywiadów indywidualnych i warsztatów z młodymi dydaktykami
  • warsztatów kompetencyjnych z kierownikami jednostek dydaktycznych
  • analizy wyników ankiet studenckich

Ostateczny kształt programu zostanie ustalony przez Zespół Ekspertów powołany przez dr. hab. prof. ucz. Sławomira Żółtka, Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

 Stworzenie modelu kompetencji dydaktyka na początku jego kariery to pierwszy etap programu dla Młodych Dydaktyków przygotowanego obecnie w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju na rzecz UW.

 Głównym celem programu jest: 

  • stworzenie ogólnouniwersyteckiego, kompleksowego, programu przygotowującego młodych dydaktyków do realizacji zadań związanych z nauczaniem oraz przetestowanie jego efektywności na pilotażowej grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach, reprezentujących różne dziedziny nauki,
  • rozwój umiejętności niezbędnych w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej uczestników pilotażowej edycji oraz
  • wsparcie procesu ich wdrożenia do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Przewidywany termin rozpoczęcia programu – wrzesień 2021

Nad realizacją programu czuwa Pełnomocniczka Rektora ds. jakości kształcenia dr Justyna Godlewska – Szyrkowa i Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich w Biurze Spraw Pracowniczych.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z p. Darią Rybicką:  daria.rybicka@adm.uw.edu.pl

*osoby posiadające do 3 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami, zatrudnione na UW na umowę o pracę, które posiadają stopień magistra lub doktora

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat