Stronę napędza Drupal

Service Learning – zajęcia i wyjazd studyjny

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – Laboratorium Innowacji Społecznej zaprasza studentów wszystkich kierunków na zajęcia Service Learning – usługi oparte na innowacjach, które realizowane są w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia odbywają się w formule service learning, opartej na jednoczesnym kształceniu studentów i angażowaniu ich w rozwiązywanie kwestii społecznych. Pozwala to na lepsze zrozumienie mechanizmów zmieniającego się rynku pracy poprzez realny wpływ na rozwiązanie konkretnego problemu. Studenci zapoznają się z rynkiem innowacyjnych usług społecznych (edukacyjnych, społecznych, ekonomia współdzielenia). W ramach zajęć studenci praktycznie przetestują metody kreowania i projektowania innowacyjnych usług społecznych. Podczas kursu odwiedzą także polskich pracodawców oraz wezmą udział w wyjeździe studyjnym do jednego z miast europejskich, by w sposób praktyczny zapoznać się z rynkiem innowacji. Dzięki udziałowi w kursie studenci będą w stanie samodzielnie przygotować/zaprojektować innowacyjną usługę w wybranym temacie. W ten sposób będą w stanie aktywnie skorzystać z szerokiego rynku wspierającego innowatorów i przedsięwzięcia innowacyjne, by wejść na rynek pracy usług i innowacji. Studenci mogą wybrać trzy ścieżki tematyczne, które będą miały odrębny szczegółowy program:

  •  Innowacyjne usługi społeczne
  •  Innowacyjne usługi edukacyjne (zwłaszcza w obszarze edukacji nieformalnej i pozaformalnej)
  •  Usługi w ramach ekonomii współdzielenia/ekonomii dostępu

W ramach kursu studenci indywidualnie lub grupowo przygotują koncepcję innowacyjnej usługi wraz z podstawowym biznes planem.

Wymagania formalne:

Kurs otwarty dla studentów wszystkich kierunków UW

Założenia wstępne:

Studenci drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia

Studenci drugiego stopnia

Studenci czterech ostatnich semestrów studiów jednolitych

Znajomość języka angielskiego

Zapisy przez platformę USOS. Serdecznie zapraszamy!

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat