Stronę napędza Drupal

Doktorancka Szkoła Letnia

Wydział Prawa i Administracji UW zaprasza doktorantów do udziału w Szkole Letniej Sędziowie, konstytucja i demokracja w państwie współczesnym, która odbędzie się w dniach: 10–14, 16–19, 24–25 czerwca 2019 roku na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego.

 Celem szkoły jest analiza związków między kluczowymi problemami współczesnej debaty o państwie i prawie. W toku dziesięciu spotkań, prowadzonych przez przedstawicieli nauki i praktyki prawa, filozofii, socjologii i innych dyscyplin społecznych i humanistycznych, omawiane będą zróżnicowane koncepcje i spory dotyczące takich pojęć jak: konstytucja, praworządność, demokracja, suwerenność czy legitymizacja władzy; roli prawników i sędziów oraz metod interpretacji prawa; związków między demokracją i prawami człowieka a działalnością uniwersytetów i rozwojem nowych technologii. Równocześnie duża część zajęć będzie ukierunkowana na wzbogacenie warsztatu uczestników o nowe metody i narzędzia badawcze (właściwe zarówno prawu, jak i innym dyscyplinom społecznym i humanistycznym) oraz przekazanie wiedzy i umiejętności przydatnych w działalności dydaktycznej i planowaniu własnego rozwoju naukowego.

Szkoła stwarza także możliwość udziału w bezpośredniej dyskusji z najwybitniejszymi przedstawicielami zarówno teorii, jak i praktyki prawa, piastującymi – obecnie lub w przeszłości – najważniejsze stanowiska państwowe. Należą do nich: prof. Małgorzata Gersdorf – Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, prof. Ewa Łętowska – pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, dr Bohdan Zdziennicki – były Prezes TK, sędzia NSA w stanie spoczynku, prof. Andrzej Wróbel – sędzia SN, sędzia TK w stanie spoczynku. Unikatowym doświadczeniem dla uczestników szkoły będzie także możliwość udziału w zajęciach na temat kwalifikacji i wydawania tekstów naukowych z zakresu prawa i nauk pokrewnych, prowadzonych przez samych wydawców – prof. Andrzeja Wróbla, prawnika, redaktora naczelnego „Państwa i Prawa”, oraz prof. Jacka Raciborskiego, socjologa, założyciela i prezesa Wydawnictwa Naukowego Scholar.

 Uczestnikiem szkoły może być wyłącznie doktorant UW. Uczestnicząc w szkole letniej uzyskać można 6 pkt. ECTS do wykorzystania np. w rozliczeniu programu studiów doktoranckich.

Kandydaci zgłaszają się w okresie od 25 maja do 2 czerwca 2019 roku poprzez przesłanie na adres organizatora (rafal.smolen[w domenie]uw.edu.pl) życiorysu naukowego i listu motywacyjnego oraz wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępnej pod adresem https://forms.gle/whtzsJSztuiZ3JHu5.

 O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową do 5 czerwca 2019 roku.

Szczegółowe informacje:

Program Szkoły Letniej (doc)

Plan zajęć (doc)

Regulamin Szkoły Letniej (doc)

 

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat