Stronę napędza Drupal

Sprawozdanie roczne stypendysty - ważne!

W związku ze zbliżającym się końcem roku akademickiego 2018/2019 przypominamy, że warunkiem kontynuowania wypłaty stypendium ZIP w roku akademickim 2019/2020 jest:

1) wywiązanie się przez stypendystę ze wszystkich zobowiązań nałożonych na niego w roku akademickim 2018/2019 i określonych w § 4 ust. 1 pkt 1-4 Regulaminu Programu stypendialnego „Zwiększenie mobilności doktorantów UW",

2) uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego lub promotora o postępach w pracy nad rozprawą doktorską oraz o wywiązywaniu się z obowiązków stypendysty.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie sprawozdań rocznych i przesłanie ich w formie elektronicznej wraz z załącznikami, czyli opinią promotora oraz poświadczeniami wyjazdów oraz udziału w szkołach letnich (podpisane skany dokumentów proszę przesłać w jednym pliku pdf) na adres mailowy stypendia.zip@uw.edu.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2019 r.

 W załączeniu wzór sprawozdania rocznego stypendysty oraz wzór opinii promotora.    

Wzór sprawozdania rocznego (doc)

Opinia promotora - wzór (doc)

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat