Stronę napędza Drupal

OGUN-y dla studentów

Klinika kariery i Service learning – wyzwania społeczne to zajęcia ogólnouniwersyteckie dla studentów UW organizowane dzięki Programowi ZIP. Rejestracja trwa do 16 października.

Obie propozycje są skierowane do studentów studiów I stopnia (2. i 3. roku), studiów II stopnia oraz studiów jednolitych (4. i 5. roku), którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje miękkie, zdobyć doświadczenie zawodowe i zaangażować się w działania społeczne. Wartość zajęć to 4 punkty ECTS.

Trzy ścieżki kariery

Doradztwo zawodowe, HR i ścieżka trenerska to trzy moduły, w których są dostępne zajęcia Klinika kariery. Wszystkie ścieżki dają możliwość pracy projektowej z ekspertami z rynku pracy.

Uczestnicy będą mogli zdobyć doświadczenie zawodowe, szczególnie w obszarze bycia doradcą, trenerem, coachem czy analitykiem rynku pracy. Podczas zajęć studenci będą uczestniczyć w spotkaniach z doradcami, warsztatach prowadzonych przez członków Kliniki i ekspertów oraz konwersatoriach, a także realizować samodzielnie projekty.

Rejestracja na zajęcia Klinika kariery odbywa się za pomocą systemu USOS – więcej informacji.

Wymiana dobrych praktyk

Service learning – wyzwania społeczne to zajęcia, które są oparte na jednoczesnym kształceniu i angażowaniu w kwestie społeczne. Ich celem jest lepsze zrozumienie mechanizmów zmieniającego się otoczenia przez realny wpływ na rozwiązanie konkretnego problemu.

Zajęcia będą miały formę konwersatorium oraz trzydniowego wyjazdu studyjnego do jednej z europejskich uczelni, która realizuje programy integracji społecznej i zawodowej migrantów. Wyjazd pozwoli na wymianę dobrych praktyk. Uczestnicy zajęć poznają też diagnozę sytuacji studentów migrantów na Uniwersytecie Warszawskim i będą analizować relacje między uniwersytetem a środowiskiem zewnętrznym.

Rejestracja na zajęcia Service learning odbywa się za pomocą systemu USOS – więcej informacji.

Zajęcia są organizowane dzięki finansowaniu z Programu ZIP we współpracy z Biurem Karier UW oraz Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Robert Zajonca UW.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat